Projekt chce podpořit pracovníky v sociálních službách tím, že podrobně zmapuje jejich situaci v oblasti dalšího vzdělávání. Hlavní ambicí projektu je navrhnout nový nebo upravit stávající systém vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. Chceme, aby bylo vzdělávání zajímavé a pracovníky aktivně vyhledávané, aby vycházelo z potřeb praxe a aby poskytlo široké možnosti v jejich profilaci, a tím pádem i profesionalizaci, jak samotných pracovníků v sociálních službách, tak i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení prestiže povolání.

 

Aktuálně:

Sběr dat potřebných pro další práci v projektu byl již ukončen a zpracován do jednotlivých zpráv. Tyto zprávy si můžete stáhnout níže.

FOKUSNÍ SKUPINY:

Závěrečná zpráva z fokusních skupin

Výběr zjištění z fokusních skupin

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ:

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření

 

V současné době konzultujeme nově vytvořený návrh systému vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách se širokou veřejností v rámci diskuzí u kulatého stolu. Během ledna a února 2019 proběhlo již 7 kulatých stolů – v Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně a 3 v Praze. Setkáváme se zástupci z řad pracovníků v sociálních službách, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, dále se vzdělavateli, se zástupci krajských úřadů a dalších zainteresovaných subjektů. V průběhu března a začátkem dubna nás čeká zbývajících 5 setkání – opět 3 v Praze, ale také v Olomouci a v Plzni. 

Všechna tato setkání jsou pro nás velmi důležitá, přináší do návrhu stále nové nápady a připomínky z praxe a dávají nám cennou zpětnou vazbu. Proto bychom chtěli touto cestou všem, kteří se do projektu zapojili a přispěli nám svým praktickým pohledem, poděkovat.

 

KONFERENCE:

Na kulaté stoly naváže odborná konference se zahraniční účastí s názvem Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách, která se uskuteční dne 22. května 2019 v Praze. Hlavním tématem konference bude představení koncepčních návrhů nového pojetí vzdělávání pracovníků v sociálních službách, předání dobré praxe, včetně té zahraniční, a vyvolání odborné diskuze na téma vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Anotaci ke konferenci naleznete níže.

Konference „Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách“

International Conference “The Future in the Education of Workers in Social Care Services”

 

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020