Projekt podpoří pracovníky v sociálních službách tím, že vytvoří kvalitní, kontinuální a jednotný systém jejich dalšího vzdělávání, který podpoří a upevní jejich setrvání v oboru, zajistí jim možnost profilace a zároveň i flexibilitu na trhu práce a také podpoří jejich prestiž mezi odbornou i laickou veřejností.

Díky tomu budou moci klienti sociálních služeb přijímat služby a přímou péči od erudovaných, systematicky a průběžně vzdělávaných a profesně ukotvených pracovníků.

Rovněž dojde ke zvýšení kvality systému sociální služby, díky jasné a transparentní struktuře dalšího vzdělávání pro PSS, která bude dlouhodobě udržitelná a prakticky využitelná. Nový systém dalšího vzdělávání naváže na kvalifikační kurz pro PSS, který je v této chvíli výchozím a jednotícím prvkem.

Součástí projektu je komplexní analýza současného systému dalšího vzdělávání PSS v souvislosti s jejich vzdělávacími potřebami a cílovými kompetencemi spolu s problematikou oborových a personálních střetů.

Aktuálně:
Projekt jsme začali realizovat podle plánu, aktuálně probíhá desk research týkající se dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Sestavujeme odborný panel, který bude dohlížet na tvorbu systému. Jakmile budeme mít první výstupy nebo zajímavé informace, zveřejníme je zde na našich webových stránkách.

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020