Osoby s nízkou kvalifikací, nezaměstnaní, starší lidé a ženy i muži na rodičovské dovolené – ti všichni po nějaké době bez pracovní praxe ztrácejí přehled o aktuálních trendech, nových postupech a rozvíjejících se technologiích. Tím se ocitají v bludném kruhu, kdy se jejich uplatnitelnost na trhu práce neustále snižuje a hrozba dlouhodobé nezaměstnanosti přerůstá v realitu. Právě na podporu těmto lidem jsme zaměřili náš projekt „Vzdělávání praxí“. Pomáhá jim obnovovat pracovní návyky a zkušenosti, prohlubovat praktické dovednosti v oboru, zvyšovat úroveň kvalifikace a nakonec i potřebné sebevědomí. Navíc projekt zmírňuje předsudky zaměstnavatelů vůči těmto osobám. Ty se díky projektu stanou více konkurenceschopné a jejich cesta k novému zaměstnání bude snadnější.

Vzdělávání praxí na webu