Vzdělávání praxí je určeno všem, kdo chtějí zlepšit svoji pozici při hledání práce, a to právě získáním tolik potřebné praxe.

Především tedy osobám ohroženým na trhu práce - lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodičům na mateřské dovolené nebo na/po rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem se zdravotním postižením, lidem ve věku nad 50 let a absolventům, kteří mají mnoho teoretických znalostí, ale ty praktické jim často chybí.

Praktické zkušenosti a nové znalosti získávají účastníci přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané firmy. Kromě nových poznatků si účastníci zároveň zvýší úroveň kvalifikace a v neposlední řadě i své sebevědomí. Po absolvování vzdělávání může být účastníkovi v dané společnosti nabídnuto také pracovní uplatnění.

Aktuálně:

Vytvořili jsme dvě nové šablony vzdělávání praxí. Podrobné informace k jednotlivým šablonám naleznete po rozkliknutí jejich názvu.

Pomocný pracovník v sektoru služeb a obchodu

Pomocný pracovník v zařízení péče pro děti předškolního věku

 

Vzdělávání praxí na webu    Vzdělávání praxí na Facebooku

 

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761
Rozpočet: 120 691 140 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 31. 7. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.