Informace o námi realizovaných veřejných zakázkách naleznete na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html   

Informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště naleznete na http://www.gemin.cz. Provozovatelem portálu je společnost SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715.

Informace o veřejných zakázkách realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, naleznete ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Informace o veřejných zakázkách můžete také získat od pracovníka oddělení veřejných zakázek:

Jiří Patočka, jiri.patocka@fdv.cz