Informace o námi realizovaných veřejných zakázkách naleznete na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html   

Informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště naleznete na http://www.gemin.cz. Provozovatelem portálu je společnost SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715.

Informace o veřejných zakázkách realizovaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, naleznete ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Informace o veřejných zakázkách můžete také získat od vedoucího oddělení administrace VZ:

Mgr. Michaela Kuzníková, michaela.kuznikova@fdv.cz