Projekt PROKOP – východ, založený na implementaci nástrojů dalšího vzdělávání v rámci APZ realizované ÚP, se snaží posilovat klíčové a vybrané základní kompetence uchazečů o zaměstnání. V základní nabídce usiluje o naplnění tohoto cíle prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti, občanské gramotnosti a měkkých dovedností, v rozšířené nabídce pak pomocí poradenských aktivit.

Začátkem prosince 2016 jsme ukončili pilotní fázi projektu, která sloužila k ověření nastavení vzdělávacích a poradenských programů. Pilotní kurzy proběhly v Brně, Zlíně a Olomouci a setkaly se s velmi kladným ohlasem nejen od účastníků vzdělávání a poradenství, ale i od pracovníků partnera projektu – ÚP ČR. Poté, co jsme zapracovali zkušenosti, připomínky a doporučení, vzešlé z evaluace pilotáže, dostal vzdělávací program svou finální podobu. Vznikl také lektorský tým, který bude vzdělávat CS projektu tak, aby bylo podpořeno 4 500 osob ve čtyřech krajích realizace.

Ostrou fázi projektu jsme dle připravených harmonogramů zahájili v únoru 2017. Každý týden probíhá v průměru 5 kurzů v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji. Během necelých dvou měsíců úspěšně prošlo našimi kurzy více než 200 účastníků. Do individuálního poradenství vstoupilo 43 účastníků, což je více než 21 % osob cílové skupiny. I přesto, že někteří účastníci vstupují do kurzu s obavami a nejasným očekáváním, velmi rychle, dle svých slov, zjišťují, že vzdělávací kurz jim přináší nové podněty, nápady, obnovuje zapomenuté či ztracené znalosti a návyky, potřebné pro návrat na trh práce. V průběhu dalších týdnů zahrneme do realizace čtvrtý kraj realizace – Moravskoslezský, čímž předpokládáme další posílení růstu počtu podpořených osob.

Zájemci o aktivity projektu nás mohou kontaktovat na e-mailu: prokop@fdv.cz.

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735
Rozpočet: 93 540 504 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.