Snažíme se o naprosto maximální přístupnost obsahu i funkčnosti našich stránek. Web splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 2.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Koncepce našich internetových stránek vycházela především z těchto předpokladů:

  • Zkušenosti s Internetem
  • Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility)
  • Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů)

V roce 2004 MI ČR připravilo novelu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, kde mimo jiné bylo uvedeno v §5, odst. 2 g):

„….Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit osoby se zdravotním postižením.“

Tuto základní myšlenku respektuje i náš web.