Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, má dle zákona 106/1999 Sb. povinnost zveřejňovat, a to jak v místě sídla, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky), obsah podaných informací:

OBSAH POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ ZA ROK 2017

Přílohy: