Povinně zveřejňované informace

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, má dle zákona 106/1999 Sb. povinnost zveřejňovat, a to jak v místě sídla, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky), následující informace:

Zřizovací listina

Zákon 106/1999 Sb

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2016

Obsah poskytnutých informací za rok 2016

Seznam poradců FDV za 1. pololetí roku 2017

Seznam poradců FDV za 2. pololetí roku 2016

Prodej majetku

Boj proti korupci

Zpráva o plnění protikorupčního programu

 

Pokud máte podezření na spáchání korupčního nebo podvodného jednání zaměstnancem FDV, kontaktujte nás na následující adrese: korupce@fdv.cz