Kdo jsme

Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme vám růst, uplatnit se na trhu práce i ve společnosti.

Jsme příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jsme veřejná instituce, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých.

Jsme tým odborníků, který realizuje projekty, jejich prostřednictvím podáváme pomocnou ruku těm, kteří pociťují nedostatek znalostí či praktických zkušeností a mají chuť zvětšit své šance na snadnější uplatnění na pracovním trhu a perspektivnější budoucnost.

Existujeme již od roku 2011 a za tu dobu se do našich projektů zapojila spousta jednotlivců, firem i institucí. Řada z nich se účastní našich projektů i opakovaně.

 

Co děláme

Poskytujeme další profesní vzdělávání za pomoci vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, e-learningových kurzů měkkých kompetencí nebo individuálního poradenství.  

Pomáháme vám tím získat potřebné dovednosti a znalosti, které lze uplatnit v pracovním i běžném životě.

Podporujeme začleňování cizinců do českého pracovního prostředí.

Usilujeme o šíření informací v oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání.

Vytváříme a rozvíjíme nové systémové nástroje.

Šíříme informace a osvětu v oblasti dalšího vzdělávání.

Poskytujeme poradenství.

Zaujaly vás naše činnosti a chtěli byste se stát součástí týmu? Vyberte si z nabídky volných pracovních míst.

 

Kdo se může zapojit

Každý z projektů je určen na podporu konkrétní cílové skupiny, proto se podmínky k zapojení do projektů mohou u každého z nich lišit.

Obecně lze říci, že jsou určeny dospělým bez ohledu na věk, dosažené vzdělání, povolání, praktické dovednosti, znalosti nebo původ.

Zapojit se mohou také studenti, firmy a živnostníci.