Získat práci v cizí zemi nebývá snadné. Je potřeba znát dobře místní jazyk, orientovat se ve zvyklostech, právních opatřeních i všeobecných pravidlech dané země. Právě cizinci se díky svému rozdílnému sociokulturnímu původu a příslušnosti k národnostní menšině řadí na trhu práce k ohroženým skupinám. Aby se předešlo jejich znevýhodňování a měli snadnější vstup na český trh práce, připravili jsme pro ně projekt Podpora cizincům.

Pomocí individuálního poradenství a vzdělávacích programů zaměřených především na rozvoj měkkých dovedností a výuku finanční a občanské gramotnosti podporujeme začlenění cizinců do českého prostředí. Díky těmto aktivitám zmírňujeme jazykové, sociokulturní, administrativní a další bariéry při vstupu klientů na trh práce a zvyšujeme využití jejich kvalifikace. Zároveň podporujeme systémové propojení Úřadu práce ČR s dalšími relevantními subjekty veřejné správy a neziskového sektoru, které se touto problematikou zabývají.

Působíme v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, v posledních dvou jmenovaných máme i regionální kanceláře. Naši pracovníci se tak cizincům věnují individuálně přímo v místě jejich bydliště.

V orientaci na českém trhu práce pomáháme i prostřednictvím tzv. interaktivní mapy životních situací http://pracevceskerepublice.cz/.

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746
Rozpočet: 29 599 513 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 10. 2018

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.