Ženy i muži na rodičovské, osoby se zdravotním postižením nebo neformální pečovatelé – to jsou jen někteří, kterým sdílení pracovního místa může pomoci vrátit se do práce. Poptávka po flexibilních formách práce v České republice roste. Bohužel se ale nesetkává s odpovídající nabídkou. Důvodem jsou obavy zaměstnavatelů a jejich nedostatečné povědomí o výhodách, které takzvaný jobsharing přináší. Projekt METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky) tento koncept podpořil a propojil ho s mezigeneračním učením. 

První část projektu byla ryze analytická a srovnávala nástroje veřejné politiky v oblasti flexibilních forem práce u nás a ve vybraných zemích EU. Výsledkem jsou příklady dobré praxe ze zahraničí a jejich možné využití v ČR.

Druhá část projektu se zabývala připraveností českých firem a organizací na zavádění sdílených pracovních míst a využití mezigeneračního transferu kompetencí. Pro tyto účely vznikl nástroj Fleximetr, který je postaven na dotazníkovém šetření. Díky Fleximetru vznikají příkladové modely různého pojetí sdílení pracovních míst. Veškerým zájemcům je na webu dostupný manuál a interaktivní průvodce, který poradí, jak zavést tuto flexibilní formu práce do firmy nebo organizace.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00024
Rozpočet: 5 376 794 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2014 – 30. 11. 2015