Projekt byl primárně určen odborníkům na další vzdělávání, jako jsou pracovníci služeb zaměstnanosti z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nebo Úřadu práce ČR. Cílem projektu bylo zavést znalostní management do oblasti dalšího profesního vzdělávání (DPV). Hlavním nástrojem pro sdílení informací se stal web Koopolis, znalostní platforma, která vznikla jako jeden z výstupů projektu. 

Řízení znalostí pomáhá identifikovat, vybrat, uspořádat, šířit a využívat informace a odborné znalosti spojené s DPV. Během projektu jsme inovovali také způsob komunikace uvnitř i navenek rezortu MPSV. Naší snahou je podpořit koordinovaný a komplexní rozvoj DPV a zajistit, že politika rezortu bude v oblasti podpory DPV kompatibilní.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00017
Částka: 29 451 675 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 – 30. 11. 2015