Kdo se může zapojit

Každý z projektů je určen na podporu konkrétní cílové skupiny, proto se podmínky k zapojení do projektů mohou u každého z nich lišit.

Zkuste se zamyslet nad tím, která ze situací uvedených níže vás vystihuje nejlépe, a poté na dané políčko klikněte: