V současné době hledáme nové kolegy nebo kolegyně na tyto pozice:

Naše společné hodnoty představují ukazatele cest, po nichž již kráčíme nebo kráčet chceme, abychom dosáhli co nejlepších pracovních výsledků a současně vytvořili prostředí, v němž nám spolu bude dobře. Následující souhrn nebereme jako prázdný seznam slov a vět, ale naopak jako smysluplný ideál, k němuž se chceme co nejvíce přiblížit… Ke startu, připravit se, teď!    

 

DŮVĚRA

 • Důvěra nám umožňuje spolehnout se jeden na druhého.
 • Důvěra nás zavazuje k plnění našich slibů.
 • Důvěra vytváří přátelskou pracovní atmosféru.
 • Důvěra přináší vyšší efektivitu při naplňování našich cílů.
 • Důvěra se pro naše partnery a klienty projevuje jako důvěryhodnost.

 

 • Otevřenost znamená hledat a přijímat nové podněty a tak se stále zlepšovat.
 • Otevřenost dělá naše počínání srozumitelným.
 • Otevřenost je schopnost zvažovat bez předsudků názory našich kolegů.
 • Otevřenost přináší upřímnost, nikoli však necitlivost.
 • Otevřenost umožňuje našim partnerům a klientům se na nás bez obav obracet se žádostí o pomoc, s radami i konstruktivní kritikou.

SPOLUPRÁCE

 • Spolupráce je týmová snaha dosáhnout společných cílů na základě osobního úsilí a důslednosti každého z nás.
 • Spolupráce je založena na respektu k ostatním kolegům a oddělením.
 • Spolupráce zahrnuje vstřícnost a pomáhání si navzájem.
 • Spolupráce přináší úspěch celé organizaci a prospěch každému z nás.
 • Spolupráci aktivně nabízíme i adekvátním partnerům mimo naši organizaci.

PROFESIONALITA

 • Profesionalita nám umožňuje co nejrychleji dosáhnout co nejlepšího výsledku.
 • Profesionalitu zakládáme na důkladné znalosti problematiky, schopnosti dobře vyhodnotit situaci v souvislostech, adekvátně se rozhodnout a dotáhnout věc do úspěšného konce.
 • Profesionalita je podložená naší chutí neustále se zdokonalovat.
 • Profesionalita pro nás znamená ochotu dělat víc, než je nezbytně nutné.
 • Profesionalita je pro naše partnery a klienty znakem spolehlivosti a důvodem, proč se na nás obracet.

ODPOVĚDNOST

 • Odpovědnost pro nás znamená motivaci pro co nejlepší práci a její výsledky.
 • Odpovědnost je u nás samozřejmostí na úrovni celé organizace, jednotlivých oddělení i každého z nás.
 • Odpovědnost za práci s veřejnými prostředky nás vede k co nejefektivnějšímu nakládání s nimi.
 • Hlásíme se k principům společenské odpovědnosti a snažíme se ji v naší organizaci prohlubovat.