Po ukončení školy má většina absolventů stejný cíl. Chtějí si co nejrychleji najít dobrou práci a být úspěšní. Jenomže bez praxe se práce hledá těžko a získat ji není leckdy jednoduché. Připravili jsme proto projekt „Cesta pro mladé“, prostřednictvím kterého pomáháme studentům získat praktické zkušenosti ještě před ukončením studia. Zajišťujeme komplexní kurzy zaměřené na praktické i měkké dovednosti. Podporujeme individuální profesní rozvoj mladých, poskytujeme jim žádanou praxi a zároveň přispíváme k propojení jejich kvalifikace s představami budoucích zaměstnavatelů.

 

Rozhodnutím resortní rady Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla realizace projektu Cesta pro mladé ukončena předčasně k 30. 6. 2018. 

Cesta pro mladé na webu   Cesta pro mladé na Facebooku

Cesta k uplatnění na trhu práce
Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762
Rozpočet: 267 300 896 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 30. 6. 2018

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 


Regionální kancelář Plzeňského a Karlovarského kraje                -  Americká 8/39, 301 00 Plzeň

Regionální kancelář Ústeckého a Libereckého kraje                     - Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem

Regionální kancelář pro Prahu a Středočeský kraj                        - Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Regionální kancelář Královéhradeckého a Pardubického kraje   - Horova 180/10, 500 02 Hradec Králové

Regionální kancelář Jihočeského kraje a Kraje Vysočina             - Lidická 124/11, 370 86 České Budějovice

Regionální kancelář Olomouckého a Moravskoslezského kraje  - tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 00 Olomouc - Hodolany

Regionální kancelář Jihomoravského a Zlínského kraje               - Kotlářská 931/53, 602 00 Brno