Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách je úplný název projektu, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávacích programů a tím i péči o klienty v sociálních službách. Projekt jsme ukončili v listopadu.

Dílčí cíle projektu:

  • zajištění trvalé garance standardu akreditovaných vzdělávacích programů,
  • zefektivnění procesu administrace akreditačního řízení,
  • zefektivnění kontroly akreditovaných vzdělávacích institucí,
  • zlepšení orientace v nabídce akreditovaných vzdělávacích programů (pro zaměstnance, poskytovatele a zřizovatele).

Cílové skupiny:

  • orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace,
  • poskytovatelé sociálních služeb a jejich zřizovatelé.

Projekt inovoval systém udělování akreditací především:

  • vytvořením vazby na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a zároveň,
  • návrhem rámců vzdělávání pro jednotlivé vzdělávací programy,
  • elektronizací agendy,
  • nastavením kreditního systému.

Vzdělávací instituce budou nuceny předkládat nabídku vzdělávání, která skutečně odpovídá poptávce sektoru sociálních služeb (toho bude dosaženo vazbou na NSP), a poskytovatelé sociálních služeb budou motivováni vybírat vzdělávací programy nejen podle cenového kritéria, ale především podle obsahu dalšího vzdělávání. Alternativní možnost, kterou je uznávání účasti na odborných konferencích místo vzdělávacího programu, byla zapracována v nově navrženém kreditním systému.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/04.00010
Rozpočet: 19 682 116 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2012 – 30. 11. 2015